اخیرا ممکن است شنیده باشید که تتر امن نیست و نباید تتر نگه داریم یا صحبت هایی در مورد تحریم تتر برای ایرانیان یا بهتر است بگوییم کشورهایی که در لیست تحریم آمریکا قراد دارند شنیده باشید، اما با وجود اینکه تتر را در والت خود نگه میداریم و میدانیم که والت ها بر روی بلاکچین هستند و کسی به ...