به گزارش روز ارز، پس از تحریم های مختلف علیه روسیه امروز شاهد اتفاق عجیبی بودیم، در حالی که بیتکوین در بازارهای جهانی با قیمت حدودی 38000 تا 39000 دلار در حال معامله است،بیتکوین در روسیه و در صرافی روسی Indx.ru با قیمت 48300 یعنی با اختلاف حدود ۱۰ هزار دلار در حال معامله است، این اتفاق برای سایر ارزهای ...