صرافی superex یک صرافی جدید ارزهای مجازی و تلفیقی از صرافی متمرکز و web3 است که به تازگی افتتاح شده و اخیرا در سطح اینترنت زیاد در مورد ان صحبت میشود. این صرافی به شما اجازه میدهد تراکنش های غیرمتمرکز و همچنین متمرکز را در یک پلتفرم داشته باشید. ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باد که آیا ...