در بحث بازارهای مالی چه در فارکس و چه در کریپتوکارنسی ها ممکن است کلمات Taker و Maker را دیده باشید اما متوجه نشده باشید که این دو عبارت به چه معنا هستند، اصطلاح Maker و Taker بسیار ساده است اما برای درک این موضوع که taker و maker چیست و چه تفاوتی باهم دارند باید اندکی به عقب برگردیم ...