والت متامسک به صورت پیشفرض تنها شبکه ی اتریوم را داراست و برای استفاده از متامسک در شبکه های دیگر نظیر Binance Smart Chain یا همان BNB BEP20،‌ شبکه polygon (matic)، شبکه Avalanche یا هر شبکه دیگری که پشتیبانی میکند باید تنظیمات شبکه مورد نظر را در متامسک اضافه کنیم،‌ روند کار بسیار ساده است،‌ با ما همراه باشید: متامسک ...